Concert adopteren

Naast de subsidies van gemeente en rijksoverheid zijn we ook nog steeds gelukkig met de financiële bijdragen van een aantal vaste bezoekers. Voor de eerste twee concerten van het jaar 2020 hebben zich twee anonieme gulle gevers gemeld om deze concerten te adopteren. Mocht u ook belangstelling hebben om ons extra te steunen en nóg meer mooie concerten mogelijk te maken, dan staan er nog voldoende concerten open die u kunt adopteren. Voor een bedrag van minimaal 250 euro kunnen we u allerlei leuke tegenprestaties in het vooruitzicht stellen, zoals een (gesigneerde) cd van de groep, een speciale gereserveerde stoel, vermelding op het affiche (dat u uiteraard ook meekrijgt), enzovoorts. Omdat de Belastingdienst ons officieel heeft aangemerkt als een culturele ANBI, kunt u uw gift bovendien voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Wat let u nog? Neem vooral contact  met ons op, dan kunnen we overleggen wat er allemaal mogelijk is.

 

logo fpk  logo gemeente znstd