Subsidie toegekend, concerten geadopteerd

Nog net vóór het nieuwe jaar bereikten ons twee berichten waar we erg vrolijk van werden. Zowel de Gemeente Zaanstad als het Fonds Podiumkunsten heeft onze aanvraag voor subsidie gehonoreerd. Dit betekent dat we in elk geval voor het jaar 2020 weer onze concertserie kunnen continueren. Ook van de toelichting van het Fonds Podiumkunsten veerden we op. Een citaat: ‘De commissie vindt dat de plannen (…) voor 10 concerten moderne jazz en geïmproviseerde muziek getuigen van een duidelijk artistiek uitgangspunt. De aanvrager staat voor vooruitstrevende en avontuurlijke jazz en improvisatiemuziek, met een deskundig oog voor kwaliteit. De commissie waardeert de wijze waarop men het betreffende muziekgenre blijft programmeren, in weerwil van gedwongen verhuizingen.’ We moesten er een beetje van blozen.

Naast de subsidies van gemeente en rijksoverheid zijn we ook nog steeds gelukkig met de financiële bijdragen van een aantal vaste bezoekers. Voor de eerste twee concerten van het jaar 2020 hebben zich twee anonieme gulle gevers gemeld om deze concerten te adopteren. Mocht u ook belangstelling hebben om ons extra te steunen en nóg meer mooie concerten mogelijk te maken, dan staan er nog voldoende concerten open die u kunt adopteren. Voor een bedrag van minimaal 250 euro kunnen we u allerlei leuke tegenprestaties in het vooruitzicht stellen, zoals een (gesigneerde) cd van de groep, een speciale gereserveerde stoel, vermelding op het affiche (dat u uiteraard ook meekrijgt), enzovoorts. Omdat de Belastingdienst ons officieel heeft aangemerkt als een culturele ANBI, kunt u uw gift bovendien voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Wat let u nog? Neem vooral contact  met ons op, dan kunnen we overleggen wat er allemaal mogelijk is.

 

logo fpk  logo gemeente znstd