Opnieuw concert uitgesteld

Zoals al te verwachten viel, blijven de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden nog wel wat langer van kracht. Tot 1 juni worden alle bijeenkomsten afgelast, en dat treft ook onze programmering weer. Het concert van Glerum Omnibus, dat gepland stond voor zondag 3 mei, schrappen we daarom van de planning. Uiteraard hebben we met de groep afgesproken dat ze het optreden op een nader te bepalen datum in de toekomst alsnog komen doen. Of het optreden van het Ad Colen Quintet op 7 juni doorgang kan vinden, blijft vooralsnog ongewis. We houden u door middel van de Nieuwsbrief op de hoogte, maar ook onze website zal uitsluitsel geven.

coronavirus-4833754-1920